Page 1 of 1

Nieuwe lay-out van het forum

Posted: 10 Nov 2009, 02:35
by heron
Zoals je al gezien zult hebben, hebben we de lay-out van het forum een beetje veranderd.
Het Cirrustopic is nu bij Eelde ondergebracht en er is een onderverdeling gekomen in "Luchtvaart Algemeen", dat nu "Overige Luchtvaart" heet. In dat subforum stond alles nog door elkaar heen, maar de foto's van andere velden dan Eelde en Oostwold hebben nu een eigen plekje gekregen, waar ze niet ondersneeuwen in algemene berichten, aankondigingen en websitenieuws...

Ik hoop dat het voor jullie overzichtelijker geworden is en dat jullie er maar prettig mee mogen omgaan :P

het GEAS-webteam.